Закон о приватизацији

"Службени гласник РС" бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 30/2010, 93/2012, 119/2012, 51/2014

Закон о агенцији за приватизацију

("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010)

Закон о стечају

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон и 71/2012 - одлука УС)

Закон о привредним друштвима

("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011)

Закон о праву на бесплатне акције и новчану надокнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 123/2007 и 30/2010)

Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013)

Уредба о методологији за процену вредности капитала и имовине

Службени гласник РС", бр. 45/2001, 45/2002

Уредба о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државним капиталом која енергетску делатност обављају као претежну

"Службени гласник РС", број 63/2006

Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима

"Службени гласник РС", бр. 45/06, 108/07, 126/07 и 60/08

1 2 3 4
1 2 3 4
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива