Уредба о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 31/2001, 61/2008, 109/2008, 14/2009, 40/2009, 79/2009, 111/2009, 67/2010 и 73/2011)

Уредба о поступку и условима за претварање обавеза одређених правних лица у трајни улог државе

"Службени гласник РС", бр. 26/2002, 91/2002, 23/2005

Уредба о продаји капитала и имовине јавним тендером

("Сл. гласник РС", бр. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008, 107/2008 и 98/2009)

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

Упутство о начину примене метода за процену вредности капитала и имовине и начину исказивања процењене вредности капитала

"Службени гласник РС", 57/2001

Правилник о висини трошкова поступка приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 16/2011)

Правилник о висини награде за рад и накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала

"Службени гласник РС", бр. 75/2005

Правилник о обрасцу проспекта

("Сл. гласник РС", бр. 25/2006)

Инструкција за уплату трошкова у поступку по захтеву за давање сагласности

1 2 3 4
1 2 3 4
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива