Инструкција за уплату трошкова за оглашавање проспекта и контролу документације за приватизацију

Инструкција за уплату трошкова за евиденцију акција и акционара и контролу преноса акција са документацијом која се подноси

Инструкција за уплату трошкова по захтеву купца за давање сагласности у случајевима предвиђеним Уговором.

Инструкције за уплату накнаде трошкова приватизације

Статут агенције за приватизацију

Пречишћени текст Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се депонују, односно орочавају новчана средства којима управља, односно располаже Агенција за приватизацију

Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се депонују, односно орочавају новчана средства којима управља, односно располаже Агенција за приватизацију од 5. августа 2014. године

Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се депонују, односно орочавају новчана средства којима управља, односно располаже Агенција за приватизацију од 9. априла 2014. године

Правилник о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације

1 2 3 4
1 2 3 4
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива