Закон о приватизацији

("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)("Сл. гласник РС", бр. 83/2014,бр. 46/2015)("Сл. гласник РС", бр. 46/2015)

Закон о агенцији за приватизацију

("Службени гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 и 89/2015 - др. закон)

ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 104/2009 и 89/2015)

Закон о јавним агенцијама

("Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 81/2005 - испр.)

Закон о стечају

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014)

Закон o јавном информисању и медијима

("Сл. гласник РС", бр. 83/2014 и 58/2015)

Закон о стечајном поступку

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004 и 85/2005 - др. закон)

Закон о праву на бесплатне акције и новчану надокнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 123/2007, 30/2010 и 115/2014)

Закон о тржишту капитала

("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)

1 2
1 2
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива