«Копаоник», у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника
30. окт. 2015.

«Копаоник», у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

30. окт. 2015.

"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д., у стечају оглашава продају имовине

јавним прикупљањем понуда

30. окт. 2015.

"Рудник Корлаће" а.д., у стечају оглашава другу продају имовине

јавним надметањем

30. окт. 2015.

Стечајни управник сазива прву седницу скупштине поверилаца стечајног дужника „ЈАНКО ЛИСЈАК" АД

На основу одредби члана 35  Закона о стечају („Службени гласник РС“ број ...

30. окт. 2015.

„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО", у стечају оглашава продају имовине

јавним надметањем

АД "ФАДИП", у стечају оглашава продају дела имовине
30. окт. 2015.

АД "ФАДИП", у стечају оглашава продају дела имовине

јавним надметањем

„PKS-LATEX-HLC" ад, у стечају оглашава другу продају стечајног дужника као правног лица
29. окт. 2015.

„PKS-LATEX-HLC" ад, у стечају оглашава другу продају стечајног дужника као правног лица

јавним надметањем

ПТТ – УГОСТИТЕЉСТВО доо, у стечају оглашава позив за достављање понуда
28. окт. 2015.

ПТТ – УГОСТИТЕЉСТВО доо, у стечају оглашава позив за достављање понуда

за закуп имовине стечајног дужника

27. окт. 2015.

Продат део имовине предузећа ИРИС у стечају

Дана 27 . 10 .201 5. године , у организацији Центра за стечај Агенције за ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 367
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива