02. окт. 2015.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

ЕИ „ЧЕГАР" У СТЕЧАЈУ из Ниша

29. сеп. 2015.

МИНОМ НИШ, у стечају оглашава трећу продају непокретне имовине

методом јавног надметања

„ПРАХОВО СОЛИ" ДОО, у стечају оглашава трећу продају непокретне и покретне имовине и залиха
29. сеп. 2015.

„ПРАХОВО СОЛИ" ДОО, у стечају оглашава трећу продају непокретне и покретне имовине и залиха

методом јавног надметања

29. сеп. 2015.

Неуспела продаја имовине стечајног дужника ДПП "Јабука"

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја ...

28. сеп. 2015.

Неуспешна продаја "Графосрема" у стечају из Шида

Дана 28.09.2015. године, одржана је продаја стечајног дужника Акционарско друштво ...

26. сеп. 2015.

„ИРИС"а.д, у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

 На основу решења  Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 58/10 од 20.08.2010. године, а у ...

25. сеп. 2015.

ДП „ЕКО ХРАНА", у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр. 167/2011  од ...

25. сеп. 2015.

"ГОРЊА РЕСАВА" А.Д., у стечају оглашава другу продају имовине јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, 2.Ст.бр.63/2010 од ...

25. сеп. 2015.

"МИНМОДЕЛ" а.д., у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

На основу решења Привредног суда у Нишу, I Ст. 27/2013 од 24.12.2013. године, а у складу са ...

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 367
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива