Издато земљиште ИМК "29 НОВЕМБАР" ад, из Суботице

30. окт. 2015.

Дана 30.10.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржано је отварање приспелих писаних понуда за издавање у закуп пољопривредног земљишта ИМК «29. НОВЕМБАР» ад у стечају, из Суботице

Назив предузећа

Опис имовине која се издаје у закуп

Понуђена цена

Понуђач

ИМК

«29. НОВЕМБАР» АД у стечају

 СУБОТИЦА

 

Пољопривредно земљиште, укупне површине 62 ха 97 а 62 м2, које обухвата подручје катастарских општина Хоргош и Мале Пијаце, у трајању од једне године у периоду од 01.11.2015. до 31.10.2016. године.

 

24.100,00 динара по хектару

Пољопривредно газдинство Фрањо Рихтер, Тук Угарнице 51, Суботица

 

Дана 06.10.2015. године у дневним новинама „Дневник“ објављен је оглас о издавању у закуп пољопривредног земљишта као целине. Достављена је једна понуда, понуђача Пољопривредно газдинство Фрањо Рихтер, Тук Угарнице 51, Суботица, на износ од 24.100,00 динара по хектару.

 

ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива