Неуспела продаја стечајног дужника "Прахово соли"

30. окт. 2015.

У организацији Центра за стечај одржана је продаја имовине стечајног дужника Индустрија хемијских производа „ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО Прахово у стечају из Прахова, методом јавног надметања.

Предузеће

Напомена

Почетна цена

Продајна цена (дин)

Купац

Индустрија хемијских производа „ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО Прахово у стечају из Прахова

Непокретна, покретна имовина, опрема и залихе сировина и резервних делова као целина

159.126.790,00

/

/

С обзиром да, закључно са 23.10.2015. године, није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, продаја је проглашена неуспелом.

Стечај

ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО - СОЛИ у стечају

Локација:

Прахово

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива