Измена бр. 2 Јавног позива за МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД

Шифра поступка: JP 31/15

Измена бр. 2 Јавног позива за АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН" АРАНЂЕЛОВАЦ
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН" АРАНЂЕЛОВАЦ

Шифра поступка: JP 20/15

Измена бр. 2 Јавног позива за АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР, БОР
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР, БОР

Шифра поступка: JP 47/15

24. јул. 2015.

"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д., у стечају оглашава исправку огласа

Исправка огласа о продаји имовине стечајног дужника "ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д. у ...

Измена бр. 2 Јавног позива за ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Шифра поступка: JP 46/15

Измена бр. 2 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 24/15

Измена бр. 2 Јавног позива за „ДУВАН" АД, ЉУБОВИЈА
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за „ДУВАН" АД, ЉУБОВИЈА

Шифра поступка: JP 40/15

Измена бр. 2 Јавног позива за „ТЕХНОХЕМИЈА" АД, БЕОГРАД
24. јул. 2015.

Измена бр. 2 Јавног позива за „ТЕХНОХЕМИЈА" АД, БЕОГРАД

Шифра поступка: JP 19/15

Измена бр. 4 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД
23. јул. 2015.

Измена бр. 4 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД

Шифра поступка: JP 33/15

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива