Измена бр. 2 Јавног позива за ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

24. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 46/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка JP 46/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Шифра поступка: JP 46/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 46/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 07.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Откуп продајне документације траје од 01.07.2015. године до 31.07.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену). Продајна документација ће бити доступна од 10.07.2015. године.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:   

http://www.priv.rs/Vesti/11259/Javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-javnog.shtml

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: scavic@priv.rs

6. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива