"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д., у стечају оглашава исправку огласа

24. јул. 2015.

Исправка огласа о продаји имовине стечајног дужника

"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д. у стечају Рашка, ул. Саватија Милошевића 18-24

методом јавног прикупљања понуда

Дана 03.07.2015. године, објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника "ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д. у стечају Рашка, ул. Саватија Милошевића 18-24 методом јавног прикупљања понуда. Стечајни управник стечајног дужника овим огласом врши

И С П Р А В К У

овог огласа у делу који се односи на напомену да за објекте под редним бројем 1, 3, 4, 5, 7 није поднет захтев за легализацију тако да напомена сада гласи:

„Сви објекти су изграђени на кат. пар. 331/1, уписаној у листу непокретности бр. 462 КО Рашка, површине 1.35.35 ха на којој је стечајни дужник уписан као носилац права коришћења. За објекте под редним бројем 1, 3, 4, 5, 7 поднет је захтев за легализацију. Купац сноси све ризике који се односе на могућност легализације ових објеката.

У осталим деловима оглас остаје неизмењен.

Стечај

ЛОЛА ПРОГРЕС АД РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива