Измена бр. 2 Јавног позива за МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД

24. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 31/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 31/15  (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

МБ: 07023251

Шифра поступка: JP 31/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 31/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 10.08.2015. године до 13:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 4. мења се и гласи:

„Захтев се подноси у периоду од 11.06.2015. године до 03.08.2015. године. Продајна документација биће доступна од 07.07.2015. године.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 13:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Биљана Савковић

Руководилац пројекта

е-mail: bsavkovic@priv.rs

Јована Радуловић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: jradulovic@priv.rs

ГП МОСТОГРАДЊА АД
Стечај

Грађевинско предузеће Мостоградња акционарско друштво Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња мостова и тунела

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива