Измена бр. 2 Јавног позива за АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН" АРАНЂЕЛОВАЦ

24. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 20/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 20/15  (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ: 07114141

Шифра поступка: JP 20/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 20/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 10.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Захтев се подноси до 03.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену. Продајна документација биће доступна од 06.07.2015. године.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 09:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Анкица Момчиловић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Биљана Степић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   +381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: bstepic@priv.rs

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива