"МИНМОДЕЛ" а.д., у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

25. сеп. 2015.

На основу решења Привредног суда у Нишу, I Ст. 27/2013 од 24.12.2013. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

"МИНМОДЕЛ" а.д. у стечају, из Ниша,

Ул. 12. фебруар бр.82

ОГЛАШАВА

продају покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје -покретна имовина

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

Имовинска целина I коју чинe:

 

  1. Опрема и инвентар стечајног дужника за израду модела, по спецификацији (фрез машине, бушилице, ЦНЦ глодалице, шлајферице, мосне дизалице, стругови, брусилице, циркулари, абрихтер, дизалице разне, ручни алат, радионички намештај и др.).

 

4.787.600,00

1.915.040,00

Оглас у целости
Стечај

АД за производњу и промет модела и производа од дрвета МИНМОДЕЛ- НИШ -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња алата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива