"Izgradnja" u stečaju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda

21. мај. 2011.

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Subotici, broj predmeta St.br. 34/2007 od 22.05.2008. godine, kao i odluke Odbora poverilaca od 01.04.2011. godine, a u skladu sa članovima 109., 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
„IZGRADNjA“ d.o.o. Bačka Topola u stečaju
ul. Bečejski put br. 31
 
O G L A Š A V A
 
prodaju imovine stečajnog dužnika
metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda
 
Predmet prodaje je jedna celina nepokretne imovine stečajnog dužnika koju čini 4 objekta, na kat. parceli 5814/1, upisanoj u listu nepokretnosti broj 10040, KO Novi Sad II (na kojima je kao držalac upisan grad Novi Sad), i to :
Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за извођење грађевинских радова ИЗГРАДЊА БАЧКА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива