ОБАВЕШТЕЊЕ

10. нов. 2015.

Отказивање заказаних продаја

ОБАВЕШТЕЊЕ

Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник, обавештава потенцијално заинтересована лица да се услед ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Сл. Гласник РС“, бр. 89/2015 од 27.10.2015. године) ОТКАЗУЈУ СЛЕДЕЋЕ ПРОДАЈЕ објављене од стране Агенције за приватизацију, као стечајног управника:

Рб.

Датум заказане продаје

Датум објаве

Дневни листови у којима је објављен оглас

Стечајни дужник

Начин продаје

Предмет продаје

1.

13.11.2015.

09.10.2015.

„Политика“

Акционарско друштво ЈЕЛОВА ГОРА дрвна индустрија и прерада неметала Ужице - у стечају

Јавно прикупљање писмених понуда

5 имовинских целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

2.

13.11.2015.

09.10.2015.

„Данас“, „Политика“ и „Курир“

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД ЛОЗОФАН ДОО Лозница - у стечају

Јавно надметање

Јединствена имовинска целина непокретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

3.

18.11.2015.

18.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

АД ВОДОВОД Ниш - у стечају

Јавно надметање

2 имовинске целине непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

4.

18.11.2015.

18.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

ЕИ холдинг корпорација Ниш доо за израду механике ЕИ НИШ ЕИ „ЧЕГАР“ Ниш - у стечају

Јавно надметање

Јединствена имовинска целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

5.

18.11.2015.

16.10.2015.

„Данас“, „Политика“ и „Курир“

АД ЕЛНОС КОМЕРЦ Бор - у стечају

Јавно надметање

Јединствена имовинска целина непокретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

6.

19.11.2015.

09.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

ЕИ ТЕЛЕВИЗИЈА доо Ниш - у стечају

Јавно надметање

11 имовинских целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

7.

20.11.2015.

20.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ АД Зајечар - у стечају

Јавно надметање

6 имовинских целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

8.

23.11.2015.

20.10.2015.

„Данас“, „Политика“ и „Курир“

ШИК КУЧЕВО доо Кучево - у стечају

Јавно надметање

Јединствена имовинска целина покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

9.

24.11.2015.

17.10.2015.

„Политика“

АД ФАДИП Бечеј - у стечају

Непосредна погодба уз прикупљање писаних понуда

4 имовинске целине непокретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

10.

25.11.2015.

16.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

ДП ИМТ ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА Књажевац - у стечају

Јавно надметање

3 имовинске целине непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

11.

25.11.2015.

10.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

ДОО ПОРЦЕЛАН Зајечар - у стечају

Јавно надметање

5 имовинских целина покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

12.

30.11.2015.

30.10.2015.

„Политика“

АД ФАДИП Бечеј - у стечају

Јавно надметање

Јединствена имовинска целина непокретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

13.

30.11.2015.

29.10.2015.

„Данас“, „Политика“ и „Курир“

Хемијска индустрија „PKS-LATEX-HLC“ АД Чачак -  у стечају

Јавно надметање

Стечајни дужник као правно лица

14.

30.11.2015.

30.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

АД НЕОН Нови Сад - у стечају

Јавно надметање

2 имовинске целине непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

15.

01.12.2015.

30.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

РУДНИК КОРЛАЋЕ АД Брвеник - у стечају

Јавно надметање

Јединствена имовинска целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

16.

01.12.2015.

30.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

ЛОЛА ПРОГРЕС АД Рашка - у стечају

Јавно прикупљање писаних понуда

Јединствена имовинска целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

17.

01.12.2015.

30.10.2015.

„Политика“

АД за промет на велико и мало КОПАОНИК Брус -  у стечају

Непосредна погодба уз прикупљање писаних понуда

Јединствена имовинска целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

18.

01.12.2015.

30.10.2015.

„Политика“ и „Курир“

Производно трговинско предузеће БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО Прибој - у стечају

Јавно надметање

 5 имовинских целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

19.

04.12.2015.

30.10.2015.

31.10.2015.

„Политика“

и „Дневник“

ДП ВОЋЕ СУБОТИЦА - у стечају

Јавно надметање

 3 имовинске целине покретне имовине стечајног дужника у складу са објављеним огласом о продаји

20.

10.12.2015.

30.10.2015.

„Данас“, „Политика“ и „Курир“

АД ПРВИ ПАРТИЗАН ГАМА Ужице - у стечају

Јавно прикупљање писаних понуда

Стечајни дужник као правно лица

Дана 04.11.2015. године ступио је на правну снагу Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Сл. Гласник РС“, број 89/2015 од 27.10.2015. године) чијим одредбама је прописано да Агенција за лиценцирање стечајних управника обавља послове стечајног управника у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су са већинским јавним или друштвеним капиталом, као и у поступцима када се током поступка стечаја промени власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јавним капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.

Будући да су ступањем на правну снагу Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Агенцији за приватизацију престала овлашћења обављања послова стечајног управника, одлучено је да се наведене продаје, које је објавила Агенција за приватизацију као стечајни управник, откажу.

 

 

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива