Продата имовина стечајног дужника "Фабрика шећера" из Пожаревца

04. нов. 2015.

У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о. у стечају, Пожаревац, методом јавног прикупљања понуда, где  је продата следећа имовина:

Имовинска целина

Процењена вредност (дин.)

Продајна цена (дин.)

Купац

ЦЕЛИНА 1

1.361.259.673,82

280.419.492,80

Град Пожаревац - Градска управа

ЦЕЛИНА 2

10.740.687,06

2.160.463,53

ЦЕЛИНА 3

4.078.740,06

840.220,45

ЦЕЛИНА 4

3.719.503,44

766.217,71

ЦЕЛИНА 5

300.842,19

61.973,49

ЦЕЛИНА 6

2.090.372,76

430.616,78

ЦЕЛИНА 7

13.465.470,21

4.700.000,00

„БЕТРАТРАНС“ д.о.о. Београд

ЦЕЛИНА 8

21.531.788,61

4.435.548,45

Град Пожаревац - Градска управа

ЦЕЛИНА 9

15.275.536,20

3.146.760,45

ЦЕЛИНА 10

19.311.069,92

3.978.080,39

ЦЕЛИНА 11

7.737.391,64

1.593.902,67

ЦЕЛИНА 12

3.675.892,41

757.233,78

С обзиром да су достављене понуде биле мање од 50 одсто процењене вредности имовине „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о. у стечају из Пожаревца, Агенција за приватизацију је тражила сагласност Одбора поверилаца стечајног дужника за прихватање понуда. Одбор поверилаца је, на седници одржаној 03.11.2015. године, донео одлуку да прихвата достављене понуде понуђача, за све наведене целине.

Стечај

Предузеће у друштвеној својини фабрика шећера ПОЖАРЕВАЦ са по -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива