АД Ас Импекс у стечају оглашава продају јавним надметањем

25. окт. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр. 1634/2010 од  13.06.2011. године и Сагласности Одбора поверилаца од 02.03.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АД "AS IMPEX"  НОВИ САД у стечају из Новог Сада

ул. Шумадијска бр. 16.

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице  АД "AS IMPEX"  НОВИ САД У СТЕЧАЈУ из Новог Сада ( мат. бр. 08011893, ПИБ 102072257 ), са најзначајнијом имовином коју чини :

преузмите цео оглас
Стечај

АС ИМПЕКС друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива