Уредба о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде

("Сл. гласник РС", бр. 3/2008 и 31/2008)

Уредба о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде

("Сл. гласник РС", бр. 3/2008 и 31/2008)

Уредба о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа

("Сл. гласник РС", бр. 23/2012 и 87/2012)

1 2
1 2
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива