„ГРАД" А.Д. , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

10. јун. 2013.

 На основу закључка Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 49/10 од 06.05.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАД“ А.Д. У СТЕЧАЈУ
Косјерић, Ул. Олге Грбић бр. 1
ОГЛАШАВА
продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда
Преузмите
Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива