AD " NOVI DOM STOLARIJA " , u stečaju oglašava prodaju nepokretne imovine javnim nadmetanjem

29. дец. 2012.
Na osnovu Rešenja stečajnog veća Privrednog suda u Pančevu, poslovni broj  St. 525/10 od dana 29.10.2010. god, a u skladu sa članovima 131.132. I 133.Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
AD NOVI DOM STOLARIJA  u stečaju iz Debeljače, ul. Svetozara Markovića br.69
 
OGLAŠAVA
 
Prvu prodaju nepokretne imovine javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje je:
 
          
           
           Objekat drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira- PROIZVODNA HALA, spratnost Pr, br.zgrade 1, površine 4860 m2, sa pravnim statusom objekta koji ima odobrenje za upotrebu, oblik svojine-društvena svojina, izgrađen na kat.parc 1939/2, upisan u list nepokretnosti br.2658, KO Debeljača, koji se nalazi u Debeljači.
            Objekat je u vlasništvu stečajnog dužnika.
 
Početna cena je: 21.087.500,00dinara                                          Depozit je: 8.435.000,00dinara
 
 Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
 
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 časova u prostorijama poverenika Trg Nikole Pašića br.7/1 kanc.108 u Beogradu.
  2. uplate depozit, na račun stečajnog dužnika broj: 180-104121000457402 kod ALPHA BANK  A.D. Beograd , ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita ističe zaključno sa 05.02.2013.godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, orginal iste se radi provere isključivo lično/ direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, VI sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 05.02.2013.godine, do 16.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 12.03.2013. godine. U slučaju da na prodaji putem javnog nadmetanja pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana proglašenja za najuspešnijeg ponuđača, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
  3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива