„TUP CENTAR", u stečaju oglašava prodaju imovine neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda

20. јан. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Užicu, St.br.335/10 od  20.12.2010.godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik  Republike Srbije» broj 104/2009), Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), kao i na osnovu saglasnosti odbora poverilaca od 20.12.2011.god.,stečajni upravnik stečajnog dužnika

TRGOVINSKO USLUŽNO PREDUZEĆE CENTAR PO UŽICE, - U STEČAJU, iz Užica, ul. Marije Mage Magazinović br.11

OGLAŠAVA
Prodaju imovine neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda

Predmet prodaje (broj i naziv imovinske celine)    Procenjena vrednost (din.)     Novčani iznos za učešće u postupku prodaje (din.)
Oprema i inventar po popisnoj listi od 01.09.2010.koju čini oprema za hemijsko čišćenje i pranje i kancelarijska oprema, ukupno 40 pozicija koje čine jednu prodajnu celinu    1.093.800,00    109.380,00

Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

1.    nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 5.000,00 dinara.  Profaktura se može preuzeti na adresi ul. Nikole Pašića 38b /2, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 30.01.2012 god.;
2.    uplate novčani iznos za učešće u postupku prodaje na tekući račun stečajnog dužnika br: 355-1137847-17 kod Vojvođanske banke, Filijala Užice, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 01.02.2012. godine. U slučaju da se na ime učešća u postupku prodaje položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, kancelarija broj 610, najkasnije 01.02.2012. godine do 16 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. Nije dozvoljeno dostavljanje originala bankarske garancije vršiti poštom (običnom ili preporučenom), putem faksa, elektronskom poštom ili na drugi način, osim na način koji je propisan u tč.2 uslova za sticanje prava za učešće iz ovog oglasa.
3.    Prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa za učešće u postupku prodaje. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do14 časova  a najkasnije  sedam dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).

Преузмите оглас у целости
Стечај

Трговинско услужно предузеће ЦЕНТАР по - у стечају

Локација:

Ужице

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива