AD « AS IMPEKS » u stečaju oglašava poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

06. авг. 2011.

Na osnovu člana 27 stav 5 i člana 135 stav 2 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009), kao i poglavlja III i VIII Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika- Nacionalni standard broj 5, Agencija za privatizaciju- Centar za stečaj, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:  

AD « AS IMPEKS »u stečaju
 Novi  Sada                         
OBJAVLjUJE
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
za
Vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava
 
Za potrebe utvrđivanja procenjene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:
·         procenu vrednosti imovine likvidacionom metodom
·         procenu vrednosti pravnog lica prema metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstveni standardima, kojima se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce.
 
Procenitelj će takođe :
·         izvršiti procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika pojedinačno,
·         utvrditi učešće  vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo, u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica (izraženo u procentima).
 
Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.
 
Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima na adresi: Miroljub Cicmil, ul. Gustava Krkleca 2d/7, Vrbas, svakog radnog dana od 9,00do 16,00 časova, ili putem elektronske pošte naadresu mcicmil@sbb.rs , telefon 063/858-97-28.
 
Ponude za vršenje usluga procene mogu se predati najkasnije 31.08.2011. godine do 16,00časova, na adresu Agencije za privatizaciju - Odeljenje u Novom Sadu, Bul.Mihajla Pupina 10, V sprat, 21000 NOVI SAD sa naznakom „ PONUDA – AS Impeks u stečaju“.
Преузмите оглас у целости
Стечај

АС ИМПЕКС друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива