«ZANKOP-STAVITEL» a.d. u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda

25. дец. 2010.

Na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Pančevu od 16.02.2010.godine, broj predmeta St.16/2010, a u skladu sa članovima 109, 110, 111, 112 i 113 Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik RS» br. 84/2004), saglasnosti Skupštine poverilaca od 14.12.2010. godine i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine («Službeni glasnik RS», br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
«ZANKOP-STAVITEL» a.d. Kovačica u stečaju, ul. Brastva Jedinstva br.102
OGLAŠAVA
 prodaju stečajnog dužnika kao
PRAVNOG LICA
javnim prikupljanjem ponuda
 
Najvažniju imovinu stečajnog dužnika čini:
 
  1. Zgrada za proizvodnju kamena, šljunka, peska, površine 811m2 i Pomoćna zgrada površine 296m2  upisane u List nepokretnosti 4433 KO Kovačica, postojeći na KP br. 3198/3, kao objekat br. 1 i objekat br. 3.
  2. Zgrada građevinarstva sa pomoćnom zgradom ukupne korisne površine 113 m2 (90 +23) upisane u LN 4433 KO Kovačice, postojeće na KP 3198/4 kao objekat br. 1 i 2.
  3. Pomoćna zgrada i Zgrada građevinarstva upisane u LN 4433 KO Kovačica, na KP br. 1569/1 koje su u prirodi porušene.
  4. Objekat br. 2 Zgrada građevinarstva upisan u LN 4433 KO Kovačica, na KP br. 3198/3 koji je u prirodi porušen.
 
Na gradskom građevinskom zemljištu upisanom u LN 4433 KO Kovačica stečajni dužnik ima pravo korišćenja.
 
Procenjena vrednost iznosi 15.624.000,00 dinara
Depozit iznosi 3.124.800,00 dinara
Procenjena vrednost nije minimalanao prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Sve ponude se dostavljaju u pismenoj formi stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju-Centar za stečaj, Beograd, Terazije br.23 – stečajni dužnik «ZANKOP-STAVITEL» a.d. 
Ponuda mora pristići najkasnije do 25.01.2011. godine do 12:45 časova u prostorijama stečajnog upravnika Agenciji za privatizaciju-Centar za stečaj, Beograd, Terazije br.23 III sprat, «Simpo sala».
Преузмите оглас у целости
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КОВАКО ДОО, КОВАЧИЦА

Локација:

Ковачица

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива