Ispravka oglasa za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „IZGRADNjA\" d.o.o. u stečaju, Bačka Topola, javnim nadmetanjem

27. нов. 2010.

Dana 25.11.2010. godine objavljen je u ovom listu oglas za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „IZGRADNjA“ d.o.o. u stečaju, Bačka Topola, javnim nadmetanjem.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika „IZGRADNjA“ d.o.o. u stečaju, Bačka Topola, ovim oglasom vrši
 
I S P R A V K U
 
objavljenog oglasa u sledećim delovima:
 
Javno nadmetanje za prodaju nepokretne imovine održaće se dana 27.12.2010. godine, umesto 22.12.2010. godine kako je objavljeno.
 
Predmet prodaje je jedna celina nepokretne imovine stečajnog dužnika koju čine 4 objekta, na kat. parceli 5814/1, upisanoj u listu nepokretnosti broj 10040, KO Novi Sad II (na kojima je kao držalac upisan grad Novi Sad), i to:
-          Bespravno sagrađeni poslovni objekat u postupku legalizacije (P+0),u ulici Šandora Petefija br. 196 u Novom Sadu, upisan u listu nepokretnosti kao zgrada broj 1, neto površine 667,76 m2, koji čine tri odvojene funkcionalne celine: restoran, kotlarnica i nadstrešnica između ova dva dela;
-          Bespravno sagrađeni stambeni objekat u postupku legalizacije (P+0), u ulici Šandora Petefija u Novom Sadu, upisan u listu nepokretnosti kao zgrada broj 2, neto površine 764,97 m2, koji čine tri odvojene funkcionalne celine: dve barake za smeštaj radnika povezane sanitarnim blokom;
-          Bespravno sagrađeni stambeni objekat u postupku legalizacije (P+0),u ulici Šandora Petefija u Novom Sadu, upisan u listu nepokretnosti kao zgrada broj 3, neto površine 791,56 m2, koji čine tri odvojene funkcionalne celine i to: dve barake za smeštaj radnika povezane sanitarnim blokom;
-          Pomoćni objekat – portirnica (P+0) sagrađen bez dozvole, u postupku legalizacije,upisan u listu nepokretnosti kao zgrada broj 4, neto površine 5,48 m2.
 
Rok za uplatu depozita menja se i ističe zaključno sa 20.12.2010. godine. U slučaju da se kao depozit polaže bankarska garancija ista se isključivo lično dostavlja Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, VI sprat, soba broj 610, Beograd zaključno sa 20.12.2010. godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 28.01.2011. godine.
 
Profakture radi otkupa prodajne dokumentacije mogu se preuzeti do 20.12.2010. godine.
 
Javno nadmetanje održaće se dana 27.12.2010. godine u 11:00 časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju RS, ul. Terazije br. 23, III sprat (mala sala), Beograd.
 
U ostalom delu oglas ostaje nepromenjen.
 
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за извођење грађевинских радова ИЗГРАДЊА БАЧКА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива