Modna konfekcija „Vronski" u stečaju oglašava prvu prodaju imovine javnim nadmetanjem

25. окт. 2010.

Modna konfekcija „Vronski" u stečaju iz Ražnja, Vojvode Mišića 3
OGLAŠAVA
prvu prodaju imovine javnim nadmetanjem

Na osnovu zaključka stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu, broj predmeta 1.St. 1010/2010 od 01.10.2010. godine, a u skladu sa članovima 131, 132, 133 Zakona o stečaju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 104/09) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 13/10), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
Modna konfekcija „Vronski“u stečaju iz Ražnja, Vojvode Mišića 3
OGLAŠAVA
prvu prodaju imovine javnim nadmetanjem
           
 
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika, kao celina, koja se nalazi u Ražnju, na matičnoj lokaciji u ul. Vojvode Mišića 3, i to:
 
  1. Građevinski objekti postojeći na KP br. 2002 i upisani u list nepokretnosti br. 1614 K.O.   Ražanj, V LIST-1.DEO, strana 1, i to:
1.1 Zgrada poslovnih usluga - „Upravna zgrada sa trpezarijom“, br. zg. 1, ukupne površine 272 m2,
1.2 Pomoćna zgrada - „Sanitarne prostorije“, br.zg. 2, ukupne površine 45 m2
1.3 Zgrada tekstilne industrije - „Proizvodna hala sa kotlarnicom“, br.zg. 3, ukupne površine sa 780 m2,
1.4 Pomoćna zgrada – „Portirnica sa pumpnom stanicom“, br.zg. 4, ukupne površine 18 m2,
1.5 Pomoćna zgrada – „Magacin gotovih proizvoda“, br.zg. 5, ukupne površine 66 m2;
 
2.     Građevinski objekti postojeći na KP br. 2002, koja parcela je upisana u list nepokretnosti br. 1614 K.O. Ražanj, u vanknjižnoj svojini, i to:
2.1 Nadstrešnica uz „Sanitarne prostorije“, površine 24 m2,
2.2 Metalna garaža, površine 13,50 m2,
2.3 Bunar, dubine 10 m i unutrašnjeg prečnika 2 m,
 
3.     Oprema,zalihe i inventar po specifikaciji.
 
Početna cena na javnom nadmetanju iznosi:6.911.697,00din.
Depozit: 2.764.679,00 din.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Модна конфекција ВРОНСКИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива