"TAPETA" sa p.o. u stečaju iz Novog Beograda oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika

29. сеп. 2010.

"TAPETA" sa p.o. u stečaju iz Novog Beograda, ul. Tošin bunar br.161

oglašava
prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Beogradu, broj predmeta St.br.61/06 od 14.07.2006.godine, a u skladu sa članovima 109., 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
"TAPETA" sa p.o. u stečaju iz Novog Beograda, ul. Tošin bunar br.161
 
OGLAŠAVA
Prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje je pokretna imovina koju čini:
 
  1. MONTAŽNA BARAKA u ul. Palmira Toljatija 9-b, Novi Beograd, veličine 149 m2
 
Početna cena je: 782.250,00 dinara                                   Depozit je: 312.900,00 dinara
 
 
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 5.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova na adresi: Makenzijeva 23, Beograd.
  2. uplate depozit u iznosu od 312.900,00 dinara, na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-263266-52 kod „Banca Intesa“ a.d. Beograd, najkasnije pet radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 22.10.20010.godine).
  3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Nakon uplate depozita a najkasnije pet radnih dana pre održavanja javnog nadmetanja, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac prijave za učešće povereniku Agencije za privatizaciju.
Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива