Snimak sa 37. aukcije održane 28.01.2003. u Beogradu

28. јан. 2003.
Dana 28.01.2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 37. po redu javna aukcija.
 1. AD ZAŠTITA PRES, Beograd
 2. DP RADNIK, Nova Varoš
 3. DP TIZ, Beograd - NEUSPELA
 4. AD KONSALTING BIRO, Beograd
 5. AD ŽITOPROMET, Draginje - NEUSPELA
 6. DP BORICI, Sjenica
 7. DP PUTNIK, Mali Zvornik - NEUSPELA
 8. DP KRUPANj, Krupanj
 9. DP METALOGRAF, Trstenik - NEUSPELA
 10. DP ITA, Arilje
 11. DP Inos- Agrosirovina, Valjevo
 12. DP BLACANKA, Blace
 13. DP Specijalni transporti, Beograd

Архива

Новинско-издавачко акционарско друштво ЗАШТИТА ПРЕС

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Стечај

Грађевинско предузеће РАДНИК ДОО НОВА ВАРОШ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Текстилно предузеће ТИЗ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња тканина

Архива

Предузеће за консалтинг услуге КОНСАЛТИНГ БИРО акционарско друштво са мешовитим капиталом

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЖИТОПРОМЕТ/ ЕКОКОМ

Локација:

Драгиње

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БОРИЋИ

Локација:

Сјеница

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Друштвено предузеће за угоститељство, производњу, туризам и трговину ПУТНИК

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено трговинско предузеће КРУПАЊ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Индустрија трикотаже

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња рубља

Архива

Предузеће за производњу, прераду и промет секукндарних сировина ИНОС-АНГРОСИРОВИНА

Локација:

Ваљево

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу трикотажа БЛАЧАНКА

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Предузеће за транспортне услуге у друмском саобр., произв. и тргов. делатн. СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива