РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

27. мај. 2015.

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 110-7203/2013, који је објављен у „Службеном гласнику РС" број: 79/2013 од 6. септембра 2013. године, усвојен је Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

У складу са обавезом из Акционог плана Агенција за приватизацију, као субјект одговоран за спровођење активности 3.3.2.1. Акционог плана иницирала је израду Меморандума о сарадњи који је потписан између Агенције за приватизацију, Врховног касационог суда, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Агенције за борбу против корупције и Савета за борбу против корупције, Меморандум о сарадњи ступио је на снагу 3. новембра 2014. године.

На првом полугодишњем састанку потписника Меморандума, одржаном 29. децембра 2014. године, формулисане су и Препоруке и задаци. на којима потписници треба заједнички да раде до одржавања наредног састанка, а чија ће реализација бити једна од тема наредног састанка.

Меморандум о сарадњи Препоруке и задаци
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива