ИНОС-АНГРОСИРОВИНА

ИНОС-АНГРОСИРОВИНА
Ваљево

Пун назив: Предузеће за производњу, прераду и промет секукндарних сировина ИНОС-АНГРОСИРОВИНА
Краћи назив: ИНОС-АНГРОСИРОВИНА
Правни статус: АД
Делатност: Поновна употреба разврстаних материјала
Матични број: 07096593
Број запослених: 173
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива