Obaveštenje za 37. javnu aukciju koja će se održati 28.01.2003.

27. јан. 2003.
U utorak, 28.01.2003. godine, u Velikoj sali PKJ, Terazije 23, s početkom u 11,00 časova, održaće se 37. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:
 1. AD ZAŠTITA PRES, Beograd
 2. AD KONSALTING BIRO, Beograd
 3. DP TIZ, Beograd
 4. DP RADNIK, Nova Varoš
 5. AD ŽITOPROMET, Draginje
 6. DP BORIĆI, Sjenica
 7. DP PUTNIK, Mali Zvornik
 8. DP KRUPANj, Krupanj
 9. DP METALOGRAF, Trstenik
 10. DP ITA, Arilje
 11. DP Inos- Agrosirovina, Valjevo
 12. DP BLAČANKA, Blace
 13. DP Specijalni transporti, Beograd

Архива

Новинско-издавачко акционарско друштво ЗАШТИТА ПРЕС

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Архива

Предузеће за консалтинг услуге КОНСАЛТИНГ БИРО акционарско друштво са мешовитим капиталом

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

Текстилно предузеће ТИЗ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња тканина

Стечај

Грађевинско предузеће РАДНИК ДОО НОВА ВАРОШ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЖИТОПРОМЕТ/ ЕКОКОМ

Локација:

Драгиње

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БОРИЋИ

Локација:

Сјеница

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Друштвено предузеће за угоститељство, производњу, туризам и трговину ПУТНИК

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено трговинско предузеће КРУПАЊ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Индустрија трикотаже

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња рубља

Архива

Предузеће за производњу, прераду и промет секукндарних сировина ИНОС-АНГРОСИРОВИНА

Локација:

Ваљево

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу трикотажа БЛАЧАНКА

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Предузеће за транспортне услуге у друмском саобр., произв. и тргов. делатн. СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива