Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 27.02.2006. u Novom Sadu

25. јан. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
  1. Akcionarsko društvo za proizvodnju mlinskih, pekarskih i kolačarskih proizvoda, trgovinu i usluge ŽITOPRODUKT akcionarsko društvo, ZRENjANIN
  2. Akcionarsko društvo VIG - VODOVOD I GREJANjE AGROVOJVODINA, NOVI SAD
  3. Društveno preduzeće KOMPRESOR za izradu klipnih prstenova, trgovinu i usluge, NOVI SAD
  4. MUNKA Društveno preduzeće za prevoz robe u drumskom saobraćaju, opravku i održavanje motornih vozila i usluge, ČANTAVIR
  5. Društveno preduzeće POLjOPRIVREDA DOLINE, OROM
  6. Društveno preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting PROJEKTNI BIRO, KIKINDA
  7. Društveno poljoprivredno preduzeće 1.OKTOBAR, RADOJEVO
  8. Društveno preduzeće za trgovinu, posredovanje i zastupanje u trgovini PEŠČARA, SUBOTICA
  9. Društveno preduzeće za remont, servis i promet AGROSERVIS, KIKINDA
  10. Društveno preduzeće PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT, KIKINDA
Преузмите
Стечај

ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВИГ-ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ АГРОВОЈВОДИНА ЗА УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали завршни радови

Стечај

МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чантавир

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Друштвено предузеће ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ ОРОМ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ором

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРОЈЕКТНИ БИРО КИКИНДА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Акционарски фонд

1. ОКТОБАР АД, СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПЕШЧАРА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ У ТРГОВИНИ, СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

Стечај

АД ЗА РЕМОНТ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АГРОСЕРВИС КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 83/А - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРОЈЕКТНИ БИРО-АРХИТЕКТ, КИКИНДА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива