АД „ВОДОВОД", у стечају оглашава другу продају непокретне и покретне имовине

18. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења Привредног суда у Нишу, 3. Ст.бр.35/2013 од 16.01.2014. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133 Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009, 99/2011 и 71/2012) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОДОВОД“ НИШ, У СТЕЧАЈУ

из Ниша, улица Ратка Павловића 39 Б

ОГЛАШАВА

другу продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина 1

Гаража - једно гаражно место, површине 21m2  у стамбеној згради у Нишу, у Улици Старца Вујадина број 8/А, која је у Листу непокретности број 5169 КО Ниш - Бубањ, уписана као посебан део број 11 у оквиру Зграде бр. 1 - Стамбене зграде за колективно становање (улаз 8) постојеће на кп. бр. 4891/1 КО Ниш - Бубањ.

600.000,00

400.000,00

Имовинска целина 2

Опрема и залихе водоводног материјала, на локацији у Нишу, улица Ратка Павловића бр. 39 Б и улица Старца Вујадина бр. 8/А, по спецификацији.

600.000,00

400.000,00

Оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОДОВОД, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива