ПП ''НОВИ КОЗЈАК'' А.Д., у стечају оглашава издавање у закуп имовине

16. окт. 2015.

јавним прикупљањем писаних понуда

ПП ''НОВИ КОЗЈАК'' А.Д. У СТЕЧАЈУ из Новог Козјака, ул. Светог Саве бр. 49, матични број 08047561, ПИБ 101086992  кога заступа Агенција за приватизацију, Центар за стечај, из Београда ул. Теразије бр. 23 преко повереника Дракул Игора:

О Г Л А Ш А В А

издавање у закуп имовине јавним прикупљањем писаних понуда

 и то:

Целина 1: Парцеле укупне површине 173ха64а55м2, лист непокретности бр. 3 КО Нови Козјак

                   са Економијом 1, површине 13ха00а55м2, лист непокретности бр. 3 КО Нови Козјак

Целина 2: Парцеле укупне површине 158ха79а77м2, лист непокретности бр. 3 КО Нови Козјак

                   са Економијом 3, површине 36а45м2, лист непокретности бр. 3 КО Нови Козјак

Закуп се уговара на временски период од 01.11.2015. године до 31.10.2016. године.

Минимално прихватљива понуда закупнине за наведени период износи за:

Целину 1 укупан износ од 6.500.000,00 динара

Целину 2 укупан износ од 6.000.000,00 динара

Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и трошкове који настану по основу закупа и то обавезе за порез, водни допринос, пољарину, накнаду за одводњавање и наводњавање и све друге трошкове који настану поводом закупа.

Оглас у целости
Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ КОЗЈАК АД НОВИ КОЗЈАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Козјак

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива