ЗЗ СТАРА МОРАВИЦА , у стечају оглашава продају имовине

09. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења стечајног већа Трговинског суда у Суботици, Ст.бр.165/2001 од  26.04.2006. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/05), стечајни управник стечајног дужника

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПО СТАРА МОРАВИЦА У СТЕЧАЈУ

из Старе Моравице, ул. Маршала Тита бр.3 (Кошут Лајоша бр. 3)

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

(прво по реду)

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
(редни број и назив имовинске целине)

Почетна цена на јавном надметању
 (динара)

Износ депозита
 (динара)

ПАКЕТ БР. 1: Покретна имовина-машине и опрема, и то:

 

60.825,00

 

24.330,00

1.

Шпартач, ИМТ Раковица, ширина: 450 cm, стање: у функцији

2.

Култиватор, ИМТ Раковица, тип: 626.60
број секција: 5, ширина: 360 cm, стање: у функцији

ПАКЕТ БР. 2: Покретна имовина-машине и опрема, и то:

2.542.215,00

1.016.886,00

1.

Трактор, БЕЛАРУС тип: МТЗ 82, број шасије: 355907, број мотора: 993527, 60/82 (KW/KS), година производње: 1993, рег. ознака: Б. Топола 5055, стање: у функцији

2.

Трактор,  БЕЛАРУС тип: МТЗ 820 Y, број шасије: 08069904, број мотора: 538908, 60/82 (KW/KS), година производње: 2002, рег. ознака: Б. Топола 5723, стање: у функцији

3.

Плуг тробраздни са пером, ИМТ Раковица, тип: 610.32, стање: у функцији

4.

Сетвоспремач, ИМТ Раковица, тип: 616.2.4, ширина: 240 cm, стање: у функцији

5.

Расипач минералног ђубрива, тип: вучени са  дисковима, запремина 1.000 kg, стање:у функцији

6.

Тањирача, OLT Осијек, са 32 диска, стање: у функцији

7.

Тракторска приколица, ЗМАЈ Земун, тип: 481, носивост 7,5 t, година производње: 1982, број шасије: 1645, рег. ознака: 3174 Б. Топола, стање: у функцији

8.

Тракторска приколица, ЗМАЈ Земун, тип: 485, носивост 8 t, година производње: 1984, број шасије: 2569, рег. ознака: 2452 Б. Топола, стање: у функцији

9.

Сетвоспремач, ИМТ Раковица, тип: неутврђен, ширина: 340 cm, стање: у функцији

10.

Теретно возило MERCEDES, број шасије: 36700513005969, број мотора: ОМ 36791010008118, тип: 1213/42, 96/130 (KW/KS), година производње: 1991, рег. ознака: BT 012-ZV, стање: у функцији

11.

Виљушкар, INDOS, тип: VAD  27S x 3.3, број шасије: 15925-35, дизел, носивост: 1,5 тона, висина дизања 3,3m, година производње: 1993., стање: у функцији

12.

Тракторска приколица, ЗМАЈ Земун, тип: 485, носивост 8 t, година производње: 1984, број шасије: 2566, рег. ознака: 2453 Б. Топола, стање: у функцији

13.

Пнеуматска сејалица, NODET GOUGIS, тип: Pneumasem II 660, шесторедна, радни захват: 450 cm, стање: у функцији

14.

Пнеуматска сејалица, NODET GOUGIS, тип: Pneumasem II 660, шесторедна, радни захват: 450cm, стање: у функцији

15.

Сејалица за житарице, OLT Осијек, тип: SIGMA 30, број редова:30, стање: није у функцији

16.

Агрегат за силирање кукуруза - мобилни млин, марка: Auto kuća ČAKOVEC, тип: вучени са сопственим мотором, снага мотора: 180/245 (KW/KS) стање: неиспитано

ПАКЕТ БР. 3: Покретна имовина-машине и опрема, и то:

132.075,00

 

52.830,00

 

1

Тракторска приколица, ЗМАЈ Земун, тип: PP 470, носивост 7 t, година производње: 1978, број шасије: 5889, регистарска ознака: 1634 Б. Топола, стање: у функцији

2

Машина за шурење свиња и скидање чекиња, AWE, тип: AWEX - 20, пог. мотор: 2,2/3 (KW/KS), година производње: 1988, стање: неиспитано

3

Казан за кување,   запремина: 100 lit, стање: неиспитано

ПАКЕТ БР. 4: Покретна имовина-машине и опрема, и то:  

206.250,00

82.500,00

1

Трактор, БЕЛАРУС тип: МТЗ 82, број шасије: 004383, број мотора: 059279, 60/82 (KW/KS), година производње: 1978, рег. ознака: Б. Топола 1085, стање: у функцији

2

Трактор, БЕЛАРУС тип: МТЗ 82, број шасије: 008694, број мотора: 804617, 60/82 (KW/KS), година производње: 1978/72, рег. ознака: Б. Топола 2008, стање: није у функцији

3

Вага, LIBELA (Celje), тип: M-12, са потпуном кружном скалом, мерни опсег до 100 kg, година производње 1980, стање: у функцији

4

Вага, LIBELA (Celje), тип: M-12, са потпуном кружном скалом, мерни опсег до 200 kg, година производње 1980, стање: у функцији

5

Сточна вага, LIBELA (Celje), са помичним тегом, мерни опсег до 1000 kg, година производње 1980, стање: у функцији

ПАКЕТ БР. 5: Покретна имовина-машине и опрема, и то:

386.225,00

154.490,00

1

Култиватор, ИМТ Раковица, тип: 626.60
број секција: 7, ширина: 360 cm, стање:у функцији

2

Тракторска приколица, ЗМАЈ Земун, тип: 470, носивост 7 t, самоистоварна, година производње: 1976, број шасије: 3319, рег. ознака: 3175 Б. Топола, стање: у функцији

3

Тракторска приколица, ЗМАЈ Земун, тип: 481, носивост 7,5 t, самоистоварна, година производње: 1976, број шасије: 1634, рег. ознака: 1901 Б. Топола, стање: у функцији

4

Сејалица за житарице, OLT Осијек, тип: SIGMA 30, број редова:30, стање: није у функцији

5

Расипач минералног ђубрива, ношени, капацитет 400 kg, стање: у функцији

6

Тракторска прскалица, AGROMEHANIKA, тип: AGS 440, запремина 440 lit, капацитет пумпе: 65 lit/min, стање: у функцији

7

Плуг тробраздни, ИМТ Раковица, тип: 610.32, стање: у функцији

8

Плуг тробраздни, ИМТ Раковица, тип: 610.32, стање: није у функцији

9

Плуг двобраздни, ИМТ Раковица, тип: 755.20, стање: није у функцији

ПАКЕТ БР. 6: Покретна имовина-машине и опрема, и то:

118.750,00

47.500,00

1

Путничко возило, RENAULT, тип: R-4 TL, број шасије: неутврђен, снага мотора: 25/34 (KW/KS), без таблица - одјављено, стање: није у функцији, возило се продаје као старо гвожђе

2

Путничко возило, VOLKSWAGEN, тип: GOLF II  D/4  1,6 број шасије: WVWZZZ1GZNW189703, број мотора: JP 935832,  снага мотора: 40/55 (KW/KS) година производње: 1992, без таблица, регистрација BT 001-ZN, стање: није у функцији

3

Доставно возило, ZASTAVA, тип: Jugo Skala 101E/55-Poly, број шасије: VX1128A0001068873, број мотора: 128A064-1393879, снага мотора 40,5/55 (KW/KS), радна запремина 1.116 ccm, година производње: 1992.,  стање: није у функцији

Оглас у целости
Стечај

ЗЗ СТАРА МОРАВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Стара Моравица

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива