ИМК „29. НОВЕМБАР" АД, у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта

06. окт. 2015.

јавно прикупљање писaних понуда

ИМК „29. НОВЕМБАР“ АД  у стечају из Суботице, Толминска бр.35, матични број: 08048754

ОГЛАШАВА

издавање у закуп пољопривредног земљишта

јавним прикупљањем писaних понуда

Предмет издавања у закуп

Пољопривредно земљиште,  укупне површине 62 ха 97 а 62 м2, као једна целина која обухвата следећа катастарска подручја:

1. К.О. Хоргош - парц. бр. 15745, 15747, 16396, 16397, 16398, 16399, 16590, 16591/29, 16591/44, 16591/51 уписане у ЛН бр. 3078 ;

2. К.О. Мале Пијаце - парц. бр. 1316/1, 1734, 1735, 1736/1, 1801, 2719,  3108/2, 3109, 3157/2, 3275, 3320, 3386, 3514, 3590, 3594, 3595, 3660, 3661, 3779, 4160, 4163/2, 4451, 4887/3, 4887/5, 4887/6 и 4887/7 уписане у ЛН бр. 2368;

Оглас у целости
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива