7.ЈУЛИ, у стечају оглашава издавање у закуп земљишта путем достављања писaних понуда

03. окт. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сомбору, Пословни број III Ст. бр. 33/2010 од 15.04.2010. године

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ "7.ЈУЛИ"  У СТЕЧАЈУ

ЦРВЕНКА

ОГЛАШАВА

издавање у закуп земљишта путем достављања писaних понуда

Предмет издавања у закуп

Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, према намени обрадиво, укупне површине 6ха 96а 37м2, која обухвата подручје:

  1. К.О. Црвенка - парц. бр. 9331 уписана у ЛН бр. 4397, површине 1836 м2;
  2. К.О. Црвенка - парц. бр. 9332 уписана у ЛН бр. 4397, површине 4154 м2;
  3. К.О. Црвенка - парц. бр. 9334 уписана у ЛН бр. 4397, површине 178673 м2, обрадиво у површини од 63547 м2;
Оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ 7 ЈУЛИ , ЦРВЕНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Црвенка

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива