МК ''РУДНИК'' а.д., у стечају оглашава давање имовине у закуп

21. сеп. 2015.

На основу одлуке Одбора поверилаца од 15.09.2015. године, а у складу са чланом 28 став 1 и чланом 99 став 7 Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Одлука Уставног суда), 83/2014), стечајни управник стечајног дужника:

МК ''РУДНИК'' а.д., Горњи Милановац у стечају

О Г Л А Ш А В А
давање имовине у закуп
непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда,
са могућношћу да се, након отварања, понуде побољшају

I                       У закуп се даје следећа имовина:

Бр. целине

Опис

1

Пословни простор на Новом Београду, ул. Милутина Миланковића бр. 98, површине 271,91 м2, на кат. парцели 2262/1 КО Нови Београд,

2

Зграда текстилне индустрије у Тополи, Булевар Вожда Карађорђа 128, површине 2.620,00 м2, на парцели 199 КО Топола (Варош) и помоћна зграда у Тополи, површине 123 м2, на парцели 199 КО Топола (Варош), са припадајућом опремом,

3

Зграда текстилне индустрије бр. 1 у Аранђеловцу, Индустријска зона бб, површине 3.671,00 м2, на парцели 879/4 КО Бања,

4

Зграда текстилне индустрије бр. 2 у Аранђеловцу, Индустријска зона бб, површине 1,830,00 м2, на парцели 879/4 КО Бања,

5

Зграда текстилне индустрије у улици Гочкој бр. 59 А и 59 Б, у Београду, површине 5.149,00 м2, на парцелама 989/1, 1027/1, 1029/1 и 1030/1, са припадајућом опремом,

6

Зграда пословних услуга бр. 1 у Прањанима, површине 576,00 м2, на парцели 2188/16 КО Прањани,

7

Зграда пословних услуга бр. 2 у Прањанима, површине 947,00 м2, на парцели 2188/16 КО Прањани,

8

Зграда пословних услуга бр. 3 у Прањанима, површине 121,00 м2, на парцели 2188/16 КО Прањани,

Пословно-производни простор у Горњем Милановцу, Крагујевачка бр. 17, на парцели 30815/5 КО Горњи Милановац и то:

9

Пословна зграда бр. 1 -управно-пословна зграда бр. 1, површине 1.631,00 м2,

10

Пословна зграда бр. 2- женска гардероба и моделарница, површине 633,00 м2,

11

Пословна зграда бр. 3- производна хала, површине 5.955,00 м2, са опремом

12

Пословна зграда бр. 4- магацин сировина, површине 2.039,00 м2,

13

Пословна зграда бр. 5- моделарница, површине 818,00 м2,

14

Пословна зграда бр. 6- магацин сировина, површине 7.688,00 м2,

15

Пословна зграда бр. 10 -гаража површине 170 м2 са припадајућим паркингом.

Оглас у целости
МК РУДНИК АД
Стечај

МОДНА КОНФЕКЦИЈА РУДНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива