„МАРЦИПАН"ДОО, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

19. сеп. 2015.

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Ваљеву Ст бр. 719/11 од 12.01.2012. године, и на основу сагласности  Одбора поверилаца стечајног дужника од 08.04.2015. године и 22.04.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135 и 136 Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник РС, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет у услуге „МАРЦИПАН“ Осечина у стечају, Осечина, Пере Јовановића - Комирићанца 27

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

јавним надметањем

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице.

Најзначајнију имовину стечајног дужника чине објекти: помоћна зграда - магацин коштица, помоћна зграда - котларница, помоћна зграда - надстрешница за угаљ и помоћна зграда - за остале намене, изграђени на кат. пар. бр. 3530/8 и 3532/6 КО Осечина, укупне бруто површине 607м2, уписани у лист непокретности број 1905 КО Осечина као својина стечајног дужника са уделом 1/1; земљиште које чине кат.пар. бр. 3530/8, 3532/3, 3532/6 и 3532/6 уписане у лист непокретности број 1905 КО Осечина као својина стечајног дужника са уделом 1/1, кат. пар. бр.3531/1 и кат. пар. бр. 3531/2 уписане у лист непокретности број 1688 КО Осечина као својина стечајног дужника са уделом 1/2, и кат. пар. бр. 3532/7 уписана у лист непокретности број 1896 КО Осечина као својина стечајног дужника са уделом 2690/3544, опрема и потраживања према спецификацију детаљно датој у продајној документацији.

Почетна цена износи: 21.508.656,76 динара.

Депозит износи: 8.603.462,70 динара.

Оглас у целости
Стечај

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ У УСЛУГЕ МАРЦИПАН , ОСЕЧИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива