Љубиша Миодраговић д.о.о., у стечају оглашава продају имовине

18. сеп. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ужицу 2 - Ст. бр. 57/2010 од 03.09.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Текстилни комбинат „Љубиша Миодраговић“ д.о.о. у стечају са седиштем у Пријепољу, Трг Димитрија Туцовића бр. 7

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

Целина бр. 1

 

Пословни простор за који није утврђена делатност - продавница II „Пијаца“,  у приземљу стамбено пословног блока „Опанак“ на углу Валтерове и Сарајевске улице у Пријепољу, површине 63,30 м², број улаза 29В, број посебног дела 3, изграђен на кат. парцели бр. 1177/1,  уписан у листу непокретности бр. 3181 КО Пријепоље, врста права држалац, носилац права - власник односно држалац није утврђен,облик својине - други облици.

 

Надлежном катастру непокретности је поднет захтев за упис права својине на посебном делу. Стечајни дужник је власник пословног простора на основу Уговора о удруживању средстава ради продаје пословне просторије бр. 7621 од 03.10.1988. г.

 

3.006.750,00

1.202.700,00

 

Целина бр. 2

Остале зграде - Пословни простор - продавница Ивање која се налази у Ивању, уписане површине 143 м² док је фактичко стање површине по налазу вештака 178,28 м², изграђен на кат. парцели бр. 676/5, уписан у листу непокретности бр. 500 КО Ивање,  врста права - својина, облик својине мешовита,  носилац права стечајни дужник.

 

Кат. парцела бр. 676/5 укупне површине 00.00.43ха, уписана у лист непокретности бр. 500 К.О. Ивање, врста земљишта - остало земљиште, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.

 

Идеални удео од ½ на кат. парцели бр. 676/5 укупне површине 00.04.86ха, уписана у лист непокретности бр. 573 К.О. Ивање, врста земљишта - остало земљиште, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.

 

 

1.480.100,00

592.000,00

Оглас у целости
ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ  - у стечају
Стечај

Текстилни комбинат ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ друшто са огранченом одговорношћу, Пријепоље - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива