Синтетика у стечају оглашава продају

07. авг. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Ст.42/2009 (Нови број предмета: Ст.39/10) од 24.08.2010. године, у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 24.07.2015.године, стечајни управник стечајног дужника

ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СИНТЕТИКА“ - У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАШАВА

продају имовине непосредном погодбом

 

Предмет продаје

 Процењена вредност (дин.)

Новчани износ

(дин.)

 

ЦЕЛИНА 1

I. Непокретнoсти - грађевински објекти, на кат. парц. бр. 995/2, уписани у лист  непокретности број 90 КО Лесковац, и то:

1. Производна хала и канцеларијски простор (зграда бр. 1) површине у основи 398 м2, спратности П+2, укупне површине 1.194 м2

2.  Производна хала предива (зграда бр. 2) површине у основи 3.528 м2, спратности П+1, укупне површине 7.056 м2

  1. Производна хала предива (зграда бр. 3) површине у основи 5.594 м2,  спратности  ПР,
  2. Гаража (зграда бр. 4) површине у основи 215 м2, спратности ПР,
  3. Породична стамбена зграда (зграда бр. 5) површине у основи 183 м2, спратности ПР,

 

II. Непокретности- објекат на кат. парц. бр. 995/4, уписан у лист непокретности 92 КО Лесковац

 

    1.Машинска радионица и амбуланта (зграда бр. 1)  површине у основи  438 м², спратности ПР, обим удела 160/438.

 

67.091.822,44

13.418.364,50

ЦЕЛИНА 2

Покретна имовина

-  Путничко возило  „Фиат Брава 1.6 SX“,  нерегистровано, број мотора 182А40009924065, број шасије ZFA18200004562262, регистарске ознаке LE 155-40, година  производње 1997,

  - Теретно возило „Југо Скала 101 55 Поли“, нерегистровано,                 број мотора 128А0641554972, број шасије VX1128А0001300166                 регистарске ознаке LE 331-46, година производње 1999.

400.000,00

80.000,00

(Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СИНТЕТИКА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива