НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица

11. јул. 2015.

На основу Решења Привредног суда у Чачку Ст бр. 42/2010 од 06.12.2010. године и Одлуке Одбора поверилаца од 19.07.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009, 99/2011- др. Закон, 71/2012- одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ“ ЧАЧАК- У СТЕЧАЈУ

Булевар Ослобођења бр. 94

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

Предмет продаје је стечајни дужник АД „НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ“ ЧАЧАК- У СТЕЧАЈУ,  Булевар Ослобођења бр. 94,  матични број 07192657, ПИБ 101114240 као правно лице.

Најважнику имовину стечајног дужника чини:

  • земљиште:
  1. кат. пар. бр. 4927/1 КО Чачак, уписана у лист непокретности број 9268 КО Чачак, укупне површине 0.88.52ха, по врсти градско грађевинско земљиште,
  2. кат. пар. бр. 6760/1 КО Чачак, уписана у лист непокретности број 7109 КО Чачак, укупне површине 0.34.54ха, по врсти градско грађевинско земљиште,
  3. кат. пар. бр. 6770, КО Чачак, уписана у лист непокретности број 7109 КО Чачак, укупне површине 0.57.16ха, по врсти градско грађевинско земљиште.
  • објекти:

ред. број

НАЗИВ ОБЈЕКТА

КАТ. ПАРЦЕЛА

ЛОКАЦИЈА

1

Сервисна радионица гараже

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

2

Управна зграда

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

3

Надстрешница

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

4

Надстрешница

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

5

Магацин

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

6

Остале зграде (Магацин)

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

7

Стовариште

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

8

Портирница

4927/1 КО Чачак

Бул. ослоб. 94

9

Управна зграда стара

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Аде

10

Остале зграде (Објекат са бунаром)

6760/1КО Чачак

Чачак-потес Аде

11

Остале зграде (Магацин)

6770 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

12

Остале зграде (Бетонска база)

6770 Ко Чачак и 6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

13

Остале зграде ( Надстрешница)

6770 КО Чачак и 6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

14

Боксеви за бетонску базу

6770 КО Чачак и 6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

15

Остале зграде (Монтажна портирница)

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Аде

16

Монтажна управна зграда

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Аде

17

Дрвена надстрешница

6770 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

18

Командна кућица

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

19

Објекат за асфалтну базу

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

20

Дрвени магацин

6769 КО Чачак и 6770 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

21

Контејнер кућица

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

22

Монтажна кућица

6760/1 КО Чачак

Чачак-потес Кулиновачко поље

  • канецеларијки намештај и опрема;
  • потраживања из судских спорова.

Почетна цена: 70.057.693,20 динара

Депозит: 28.023.077,28динара

Оглас у целости
Стечај

АД ЧАЧАК ПУТ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ / НИСКОГРАДЊА -ЧАЧАК ПУТ

Локација:

Чачак

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива