Д.П. "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА", у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица методом јавним надметањем

30. јун. 2015.

 

На основу Решења о банкротству  стечајног судије Привредног суда у Панчеву, број предмета Ст.бр.141/2013 од  26.07.2013. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број  5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) и сагласности Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања од 26.05.2014.године, стечајни управник стечајног дужника

Д.П. "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА" у стечају из Панчева улица Новосељански пут б.б.

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица

методом јавним надметањем

оглас у целости
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТАМИШ-ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива