UNIONINVEST DOO

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Статус:

UŽAR-OPREMA - U STEČAJU

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња готових текстилних производа, ...

Статус:

V-V CО

Локација:

Београд

Делатност:

Производња рачунара и периферне опреме

Статус:

VATROSPREM

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

Статус:

VETERINARSKA STANICA VELIKO GRADIŠTE

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

YU TIM RAC / YU TIM RENT A CAR DOO

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких ...

Статус:

YUGRADIS

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Статус:

ZIDAR - U STEČAJU

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња производа од бетона намењених ...

Статус:

Одлука МММ - капитал

ŽITOPRERADA DOO BEOGRAD - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња млинских производа

Статус:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 179
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива