ШУМАДИЈА ИПТУМ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних конструкција и делова ...

Статус:

ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ

Локација:

Чачак

Делатност:

Друмски превоз терета

Статус:

ШУМАДИЈА УП

Локација:

Сомбор

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених ...

Статус:

ШУМАДИЈАЛЕК

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским ...

Статус:

ШУМАТОВАЦ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива