POLET - U STEČAJU

Локација:

Хртковци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

PP MILETIĆ AD SOMBOR

Локација:

Сомбор

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

RADIJATOR - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња котлова и радијатора за ...

Статус:

RASADNIK AD SUBOTICA

Локација:

Суботица

Делатност:

Гајење садног материјала

Статус:

RECREATOURS

Локација:

Свилајнац

Делатност:

Делатност путничких агенција

Статус:

ROTIS GROUP LOLA FOP DOO VRDNIK - U STEČAJU

Локација:

Врдник

Делатност:

Производња осталих машина и апарата опште ...

Статус:

RUDNAP GROUP

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним ...

Статус:

SLOGA AD KULA - U STEČAJU

Локација:

Кула

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

SOKOGRADNJA - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Статус:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 179
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива