ИМК 29 НОВЕМБАР АД, у стечају оглашава продају имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

13. јун. 2015.

На основу Решења стечајног судије Трговинског (сада Привредног) суда у Суботици Посл. Бр. Ст. 50/2010 веза са 12/2009 од 02.09.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), као и на основу сагласности Oдбора поверилаца од 15.05.2015. године, стечајни управник стечајног дужника:


ИМК " 29  НОВЕМБАР " АД  у стечају из Суботице ул. Толминска бр. 35


ОГЛАШАВА

Продају имовине методом непосредне  погодбе уз прикупљање писаних понуда

(пета продаја)

 

Предмет продаје је покретна имовина груписана у једну целину, према попису и спецификацији која је саставни део продајне документације, а чине је машине и опрема:

-         Одељења за примарну прераду (Клање, расецање и чишћење црева): Линија за клање и обраду говеда, Елеватор за дизање свиња, Линија за расецање 2000 полутки, Тестера за обраду говеђих полутки, Линија за чишћење свињских црева,  Аутоматски уређај за чишћење свињских црева,   Машина за одвајање свињских црева и остала покретна имовина по спецификацији из продајне документације;

-         Одељења Машћаре и Кобасичаре: Алфа-лавал линија за топљење масти, Резервоари за маст 2 ком, Машина за паковање масти, Пумпа за пребацивање масти 2К, Машина за клипсовање, Уређај пунилица и увртачица вир, Уређај континуирана машина за вакум пуњење, Машина за порционисање и увијање, Уређај континуирана вакум пунилица и остала покретна имовина по спецификацији из продајне документације;

-         Одељења Трајне кобасице: Уређај вакум пунилица за сирове кобасице, Уређај кутер крамер гребе, Дробилица Ласка, Машина за сечење смрзнутог меса, Сто радни метални, Сто радни метални велики и остала покретна имовина по спецификацији из продајне документације;

-         Одељења Трајне конзерве-готова јела и Машинска обрада меса: Линија за готова јела, Затварачица готових јела, Дупликатор за кување супе 3 комада, Транспортер тракасти,  Затварачица Лубека, Алусил машина, Машина за дозирање и паковање конзерви, Аутомат кутер емулгатор ФД9,  Уређај вакум кутер тип 754, Уређај за пуњење досомат „WALDNER“ и остала покретна имовина према спецификацији из продајне документације;

-         Одељења Полутрајна конзерва и Вакум паковање: Мултивак машина за вакум паковање,  Уређај за масажу шунке, Пастеризатор ППК-6, Уређај комора вакум затварачица, Машина за вакум паковање мултив,  Машина за вакум паковање „Унион“ и  остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији;

-         Одељења  Кафилерија: Уређај континуирана преса АЦТ 40, Линија за пресу и млевење,  Центрифугални декантер,  деструктор,  уређај за ломљење „Wolking“ и остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији;

-         Одељења Лимарница: Ексцентар преса тип 712 комада 2, Алат  за пресовање поклопаца 400г.,  Алат за чашице готових јела 400г., Преса за извлачење поклопаца према спецификацији из продајне документације;

-         Пратећа опрема у производњи, лабораторији и сва остала покретна имовина у фабричком кругу и магацинском и складишном простору:  Уређај за декарбонизацију воде, Расхладни уређаји,  Уређај за димљење Атмос,  Расхладни торањ,  Уређај кутер краме гребе 500л,  Аутоклав Ротомат, Уређај за кување и димљење, Затварачица готових јела тип 7, Машина за прање напуњених лименки,  Машина за пуњење, дозирање и затварење паштета, Уређај за паковање кобасице,  Уређај вакум преса за шунку и остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији (укупно  1.931 ставка опреме);

-         Транспортна средства: Трактор Zetor Crystal, Доставно возило IMV, Возило Zastava, Возило путничко Opel Vectra,  Jugo Skala 101  Poli, Камион Фап,  Специјално возило Fап, Путничко возило Zastava, Теретно возило Zastava, Возило Volvo 940 SE, Возило - контејнер Mercedes, Возило Jugo Tempo 1.1, Теретно возило Mercedes, Возило Fap Mercedes, Теретно возило Mercedes Fap Sanos, Специјално возило Mercedes Fap Sanos, Теретно возило Fap, Теретно возило Fap, Возило путничко Opel Vectra, Специјално возило Mercedes Fap Famos, Специјално возило Fap, Возило Jugo 101 Skala Poly, Теретно возило Fap, Путничко возило Jugo 101 Skala 55.


Процењена вредност имовине износи :                                                                     180.466.570,00 динара

 

Депозит за учешће у поступку продаје износи :                                                        36.093.314,00 динара

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива