СУВОБОР, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

29. мај. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Чачку, Ст бр. 210/2011 од 07.12.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног (Службени гласник РС број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 07.12.2012 год. стечајни управник стечајног дужника

 

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду и трговину "СУВОБОР" у стечају Брезна, Горњи Милановац

мат. бр. 07153864


ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда


Предмет продаје је стечајни дужника као правно лице. Најважнију имовину чини:

1.      грађевински објекти:

 

ред. бр.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

лист непокретности

изграђен на кат пар.

број зграде

пов.

2)

1

Зграда пољопривреде - Дом у Брезни

181 КО Брезна

1116

1

488

2

Помоћна зграда у Брезни

181 КО Брезна

1116

2

65

3

Објекат пословних услуга - Сушара у Брезни

181 КО Брезна

1116

3

213

4

Објекат пословних услуга - Гаража са радионицом у Брезни

181 КО Брезна

1116

4

155

5

Зграда пољопривреде - Ветеринарска станица у Брезни

181 КО Брезна

1114/1

1

113

6

Помоћна зграда- Магацин за гориво у Брезни

181 КО Брезна

1114/1

2

20

7

Зграда пољопривреде-Магацин у Брезни

181 КО Брезна

1118/4

1

992

8

Пословни простор - Канцеларија у пошти у Брезни

181 КО Брезна

1114/1

-

16

9

Зграда пословних услуга - Дом у Срезојевцима

291 КО Срезојевци

620/2

1

208

10

Зграда пољопривреде у Леушићима

126 КО Леушићи

584/2

1

436

11

Помоћна зграда (темељи) у Леушићима

126 КО Леушићи

584/2

2

428

12

Помоћна зграда у Леушићима

126 КО Леушићи

584/2

3

295

13

Зграда пољопривреде - Управна зграда у Леушићима

126 КО Леушићи

554/4

1

80

14

Зграда пољопривреде - Магацин за откуп у Леушићима

126 КО Леушићи

554/4

1

20

15

Зграда пољопривреде - Магацин за кромпир са коморама у Теочину

264 КО Теочин

2296

1

995

16

Зграда пољопривреде - Магацин за складиштење у Теочину

264 КО Теочин

2301

1

1001

17

Продавница са помоћним просторијама у Теочину

264 КО Теочин

2302

-

70

 

2.      земљиште уписано као друштвена својина стечајног дужника са уделом 1/1 у четири катастарске општине:

 

лн

КО

кат. пар.

Начин коришћења и катастарска класа

пов. (м2)

Врста земљишта

181

Брезна

812/2

остало вештачки створено неплодно

446

остало земљиште

1092/3

њива 7. класе

3.048

пољопривредно земљиште

1103

земљиште под зградом - објектом

23

пољопривредно земљиште

пашањак 6. класе

221

пољопривредно земљиште

1105

њива 6. класе

3.454

пољопривредно земљиште

1106/2

њива 6. класе

3.457

пољопривредно земљиште

1109/2

њива 6. класе

462

пољопривредно земљиште

1114/1

земљиште под зградом - објектом

113

пољопривредно земљиште

земљиште под зградом - објектом

20

пољопривредно земљиште

воћњак 5. класе

5.507

пољопривредно  земљиште

1116

земљиште под зградом - објектом

368

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште под зградом - објектом

65

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште под зградом - објектом

213

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште под зградом - објектом

155

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште уз зграду - објекат

500

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

ливада 5. класе

3.709

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

1118/4

земљиште под зградом - објектом

732

остало земљиште

остало вештачки створено неплодно

4.561

остало земљиште

291

Срезојевци

620/2

земљиште под зградом - објектом

459

пољопривредно  земљиште

пашњак 5. класе

1.257

пољопривредно  земљиште

126

Леушићи

435

земљиште под зградом - објектом

30

пољопривредно  земљиште

воћњак 5. класе

413

пољопривредно  земљиште

554/4

земљиште под зградом - објектом

60

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште уз зграду - објекат

500

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

воћњак 5. класе

82

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

557/1

њива 5. класе

12.606

пољопривредно  земљиште

584/2

земљиште под зградом - објектом

436

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште под зградом - објектом

428

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште под зградом - објектом

295

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

земљиште уз зграду - објекат

10.849

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

689/9

њива 3. класе

107

пољопривредно  земљиште

264

Теочин

864

пашњак 5. класе

1.441

пољопривредно  земљиште

1502/3

ливада 5. класе

6.645

пољопривредно  земљиште

1909/3

њива 6. класе

2174

пољопривредно  земљиште

2075

њива 6. класе

6.566

пољопривредно  земљиште

2108/2

ливада 6. класе

7.128

пољопривредно  земљиште

2296

земљиште под зградом - објектом

835

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, друштвена својина

земљиште уз зграду

500

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, друштвена својина

воћњак 5. класе

1.271

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, друштвена својина

2301

земљиште под зградом - објектом

1.001

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, друштвена својина

2302

ливада 5. класе

908

пољоприв. земљиште, друштвена својина

пашњак 6. класе

1.613

пољопривредно  земљиште

 

 

3.      опрема коју чине канецларијска опрема, ваге, расхладне витрине, пећи фискалне и регистар касе

4.      залихе које чине ПВЦ бурад, ПВЦ вреће и мања количина бетонског гвожђа и еуропалета

 

Процењена вредност: 19.090.861,00 динара

Депозит: 3.818.172,20 динара.


преузмите оглас у целости
Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива