ЕЛАН, у стечају оглашава прву продају дела непокретне и покретне имовине јавним надметањем

27. мај. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Ст.23/2009 (Нови број предмета: Ст.21/10) од 28.04.2010. године, у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ЕЛАН“ У СТЕЧАЈУ, КОСАНЧИЋ


ОГЛАШАВА

прву продају дела непокретне и покретне имовине јавним надметањем

-         ФАРМЕ КОКА НОСИЉА -

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина коју чини:

Предмет продаје (једна имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит

(дин.)

А. НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

I Непокретности - објекти у власништву стечајног дужника уписани у лист непокретности број 602 на к.п. бр. 1106 и то:

-Објекат бр.1 - Зграда пољопривреде-управна зграда,  површине 226 m², спратности ПР,

-Објекат бр.2 - Зграда пољопривреде-портирница, површине 10 m², спратности ПР,

-Објекат бр.3 - Зграда пољопривреде-фарма кока носиља, површине 1316 m², спратности ПР,  

-Објекат бр.4 - Зграда пољопривреде-фарма кока носиља, површине 1303 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.5 - Зграда пољопривреде-фарма, површине 1319 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.6 - Зграда пољопривреде-фарма кока носиља, површине 1371 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.7 - Зграда пољопривреде, површине 10 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.8 - Зграда пољопривреде-силос хране, површине 10 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.9 - Зграда пољопривреде-силос хране, површине 10 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 10 -Зграда пољопривреде-силос хране, површине 8 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 11 - Зграда пољопривреде-бунар, површине 6 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.12-Зграде пољопривреде-сортирница, површине 1.343 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 13-Помоћна зграда, површине 234 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.14-Зграда пољопривреде-техничка зграда, површине 320 m², спратности ПР, 

-Објекат бр.15-Зграда пољопривреде-крематоријум, површине 22 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 16-Помоћна зграда-бунар-хидрофор,  површине 9 m², спратности ПР, 

Објекат бр. 17- Зграда пољопривреде-фарма носиља,  површине 1283 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 18- Зграда пољопривреде-фарма носиља, површине 1334 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 19 - Зграда пољопривреде-фарма носиља, површине 1349 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 20 - Зграда пољопривреде-фарма носиља, површине 1349 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 21 - Зграда пољопривреде-силос хране, површине 10 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 22 - Зграда пољопривреде-силос хране,  површине 10 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 23 - Зграда пољопривреде-силос хране,  површине 10 m², спратности ПР, 

-Објекат бр. 24 - Зграда пољопривреде-силос хране, површине 10 m², спратности ПР, 


II Пољопривредно земљиште - кат. парц. број  1106 уписана у листу непокретности бр. 602 КО Косанчић, површине 72.623 m², Обимом удела у власништву стечајног дужника који је предмет продаје износи 17204/72526, облик својине - друштвена.

Б. ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Опремa за обављање пољопривредне производње, канцеларијска опрема, опрема кухиње, непроизводна  и технолошка опрема и алати према спецификацији у прилогу продајне документације у којој су наведени и:

- Путничко возило „Застава“  тип Југо Темпо 1.1, број шасије  VX1145A0001054169, број мотора 128А0641540310, регистарске ознаке LE:150-004, нерегистровано, година производње 1998.

- Трактор марке МТЗ, тип 552, број шасије 255228, број мотора 519446, година прозводње 1989, регистарске ознаке СО Бојник 1406,

- Трактор марке ТОРПЕДО, тип T.D.7506/AS 8202, број шасије 36081, број мотора 104257, година прозводње 1987, регистарске ознаке СО Бојник 1411,

- Трактор марке ТОРПЕДО, тип T.D.7506/AS 8102, број шасије 36073, број мотора 106148, година прозводње 1987, регистарске ознаке СО Бојник 355,


47.299.542,50

18.919.817,00

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛАН КОСАНЧИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Косанчић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива