Продат део покретне имовине предузећа ДП „''Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898'' у стечају, из Београда

30. апр. 2015.

Дана 27.04.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника ДП ''Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898'' у стечају, из Београда (улица, Радничка 3) методом јавног прикупљања понуда, а складу са објављеним огласом.


Имајући у виду да су понуде биле испод 50% процењене вредности, Одбор поверилаца је, 28. априла 2015. године, донео коначну одлуку и то:Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

2

ОДВАЈАЧ  КАМЕНА СА ЕЛЕВАТОРОМ - 2 комплета

953.7934

ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР ТИПА ХЕРКУЛЕС - 2 комплета

1.847.482


500.000

Фабрика шећера "ТЕ-ТО" а.д. Сента, ул. Карађорђева бб

6

ПРЕСЕ ЗА ЦЕЂЕЊЕ РЕЗАНАЦА - Stord -  2 комада

8.574.498


1.714.899

"Обнова метали" д.o.o. Београд, ул. Дунавска бр. 17-19

7

ТЕСТЕРА ЗА МЕТАЛ

80.0008

РЕНДИСАЉКА

80.0009

СТРУГ ЧЕОНИ

45.000

На седници Одбора поверилаца, већином гласова, донета је одлука да се не прихвате понуде понуђача "Еуро-тир" д.o.o. Краљево, ул. Првомајска бр. 24, у износима од:


- 45.000,00 динара за целину 2

- 4.000,00 динара за целину 7

- 5.000,00 динара за целину 8 и

- 6.000,00 динара за целину 9.

ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ 1898 - у стечају
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА СРПСКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ - 1898, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива